D A T E K S
Yaşamkent mah. 3061.Cadde No:38 Çankaya Ankara TÜRKİYE dateks@dateks.com
 
Ekstrakorporeal fotoferez (fotoferez, ekstrakorporeal fotokemoterapi, ekstrakorporeal fotoimmünoterapi) bir tür aferez tedavisidir. Psöralen ile etkileşime girmiş olan periferik kan mononükleer hücrelerinin ultraviyole A ile ışınlanması olarak tanımlanabilir. Kutanöz T hücreli lenfomalardaki ilk kullanımından sonra dünyada yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Allojeneik kök hücre nakli sonrası gelişen graft versus host hastalığı (GVHH), sistemik sklerozis, solid organ transplant reddi, inflamatuar barsak hastalıklarında da kullanılmaktadır.

FOTOFEREZ.pdf MACOGENIC G2.pdf