D A T E K S
Yaşamkent mah. 3061.Cadde No:38 Çankaya Ankara TÜRKİYE dateks@dateks.com

SEPSİS

Tanım

Sepsis, ciddi enfeksiyonla komplike olan ve sistemik inflamasyon ve yaygın doku hasarı ile karakterizebir klinik durumdur. Yoğun bakım koşullarında son gelişmelere rağmen, mortalite ve morbidite çok yüksektir.

Gerekçe

Sepsiste ortaya çıkan medyatörlerin uzaklaştırılmasıdır. Özellikle multiorgan yetmezliğinde kullanılabilir.

İşlem

TPD, SPD, AA

İşlenen Volüm

1-1,5 TPH

Sıklığı

Günlük

Replasman Sıvısı

Albümin, TDP, BTS

Uygulama sayı ve/veya süresi

Yaygın damariçi pıhtılaşması, hemodinami ve multisistem organ disfonksiyonunun düzelmesi parametre olarak kullanılabilir. İşlem sayısı hakkında yeterli veri yoktur. Bir işlemden 14 işleme kadar bildirilen yayınlar mevcuttur.

***Bu bölümde yer alan bilgiler T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Aferez Rehberinden alınmıştır.

*TERAPÖTİK AFEREZ TEDAVİLERİNİN SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ'NDE (SUT) GERİ ÖDEMESİ VARDIR.

*TEDAVİLER HAKKINDA LÜTFEN HEKİMİNİZE DANIŞINIZ.