D A T E K S
Yaşamkent mah. 3061.Cadde No:38 Çankaya Ankara TÜRKİYE dateks@dateks.com

MULTİPL SKLEROZ

Tanım

Multipl skleroz (MS); santral sinir sisteminin, beyaz cevher demyelinizasyonuyla seyreden, tekrarlayan ve sıklıkla progresif bir hastalığıdır. Normalde proinflamatuvar (Th1) ve antiinflamatuvar (Th2) sitokinler arasında ince bir denge söz konusudur. MS'de bu dengenin proinflamatuar sitokinler lehine bozulması sonucunda demiyelinizasyon meydana gelmektedir. Serumda bulunan otoimmün antikorlar çapraz reaksiyona neden olarak multipl skleroz oluşumuna neden olabilirler. Diğer taraftan self toleransa sebep olan neden, eş zamanlı olarak diğer otoantikorların serumda bulunmasına hatta diğer bir otoimmun hastalığın oluşmasına neden olabilir.

Gerekçe

Anti-myelin antikor gibi otoantikorları ortamdan uzaklaştırarak ya da immün cevabı düzenleyerek MS‘li hastalarda faydalı olabilir. Özellikle antikor ilişkili alt tip II antikor/kompleman ilişkili tipte (Subtype IIAntibody/Complement mediated type) hastalığa neden olan antikorların hastanın plazmasından etkili bir şekilde uzaklaştırılıp hastanın klinik seyrinin iyileştirilmesi amaçlanır.

İşlem

TDP, DFPP, CF, IA

İşlenen Volüm

1-1.5 TPH

Sıklığı

Akut atakta 14 günde 5-7 kez, kronik progresif hastalıkta haftalık planlanır.

Replasman Sıvısı

Albümin, HES

Uygulama sayı ve/veya süresi

Akut MS‘de 2 haftada yapılan 5-7 işleme yanıt oranı %50‘dir. Kronik ilerleyici MS‘de haftalık işlemlerin faydalı olduğu gösterilmişse uzun dönem devam ettirilmeli; azaltılarak kesilmelidir.

***Bu bölümde yer alan bilgiler T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Aferez Rehberinden alınmıştır.

*TERAPÖTİK AFEREZ TEDAVİLERİNİN SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ'NDE (SUT) GERİ ÖDEMESİ VARDIR.

*TEDAVİLER HAKKINDA LÜTFEN HEKİMİNİZE DANIŞINIZ.