D A T E K S
Yaşamkent mah. 3061.Cadde No:38 Çankaya Ankara TÜRKİYE dateks@dateks.com

İNFLAMATUAR BAĞIRSAK HASTALIĞI

Tanım

İnflamatuar barsak hastalığı (IBH) intestinal epitelin bariyer fonksiyonunun bozulması ve mukozal immün sistemdeki defektlere bağlı olarak oluĢan anormal bir yanıt sonucu gelişir. IBH‘lığı etiyolojisinde genetik, çevresel ve konakçı immün yanıtı gibi faktörlerin önemli rol oynadığı bir hastalık grubudur.

Gerekçe

İnflamasyona neden olan lökositlerin ve trombositlerin bir miktarını, seçici olarak lökosit aferezi kolonu vasıtasıyla hastanın tam kanından uzaklaştırmak ve böylece kısa sürede hızlı bir klinik iyileşme sağlamaktır.

İşlem

Adsorbtif Sitaferez

İşlenen Volüm

1,800 mL - 3,000 mL tam kan

Sıklığı

Haftada bir-iki kez.

Replasman Sıvısı

Gerekli değil

Uygulama sayı ve/veya süresi

Toplam işlem süresi ılımlı hastalarda haftada 1 seans olmak üzere 5 hafta boyunca toplam 5 işlem iken, ciddi hastalarda haftada 2 seans olmak üzere 5 hafta boyunca toplam 10 işlem veya haftada 1 işlem olmak üzere 10 hafta boyunca toplam 10 işlemdir.

***Bu bölümde yer alan bilgiler T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Aferez Rehberinden alınmıştır.

*TERAPÖTİK AFEREZ TEDAVİLERİNİN SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ'NDE (SUT) GERİ ÖDEMESİ VARDIR.

*TEDAVİLER HAKKINDA LÜTFEN HEKİMİNİZE DANIŞINIZ.