Yaşam Bilimleri

Greiner Bio-One

Hücre kültürü, moleküler biyoloji ve genel laboratuvar kullanım amaçlı plastik sarf malzemeler.

PanReac AppliChem

Kimyasal maddeler

Cegrogen Biotech

Hücre kültür medyumları ve hayvansal kaynaklı serumlar.

Magen

DNA-RNA izalasyon kitleri.

DSMZ

Hücre hatları ve suşlar.

Chrom Filter

Laboratuvar filtreleri.